T-Mobile, KPN en Vodafone heeft invallen gehad van de Nederlandse Mededingingsautoriteit “NMa”, door dat er deze drie grote telecom providers verdacht worden van prijsafspraken.

De NMa verdenkt de drie telecom providers van onderling prijsafspraken voor het verhogen van mobiel internetten en voor mobiel bellen. Op dit moment is nog niets bewezen en dit wil ook niet zeggen dat de providers zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt ook nog niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek.

T-Mobile heeft volle vertrouwen in NMa en concludeert dat er onderling geen prijsafspraken zijn gemaakt. Micheal Vos wil alle medewerking verlenen aan het onderzoek.

Bij KPN worden vijf medewerkers verhoord in het kader van het onderzoek, verder zegt KPN dat alle mederwerkers en managers zullen meewerken mocht het nodig zijn voor het onderzoek.

Vodafone zegt in een reactie: Vanochtend heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) ons bezocht en informatie opgevraagd. We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek.

Een van de klokkenluiders is een oude directeur, die verklaarde onder meer:

“In genoemde functie heb ik prijsafspraken tussen de telecomaanbieders KPN, Vodafone, en T-Mobile waargenomen. (…) Er zijn maar weinig mensen die bekend zijn met de details van de prijsafspraken (…). Ik heb met diversen van hen direct samengewerkt.”

De tweede klokkenluider is een huidig directielid bij één van de providers en hij zei:

“De directeuren voerden overleg over de optimale prijs voor mobiel internet voor prepaid. In dit overleg werden de mogelijke prijzen uitgewisseld voor mobiel internet. Enkele maanden later stelde ik vast dat de genoemde prijzen inderdaad zijn ingevoerd.”

via NMaKPN, Vodafone, Tweakers