Chitika Insight heeft onlangs een tablet internetverkeer analyse uitgevoerd onder het vaste Chitika Online Advertising Network. Uit het analyse bleek dat Apple’s iPad goed was voor 94,64 procent van al het internetverkeer dat werd genereert vanaf een tablet.

In de analyse werd bekeken naar de impressies die afkomstig waren van een tablet. Deze gegevens zijn dan vervolgens in categorieën gesorteerd van de verschillende tablets. Uit deze statistieken bleek dan ook dat de iPad de internetvekeer van alle tablets bij elkaar domineert.

Uit de onderstaande grafiek van Chitika Online Advertising Network zien we dat de Samsung Galaxy Tab met een magere marktaandeel van 1,22 procent die nog het dichtste in de buurt van de iPad komt.

via Chitika Insight